fbpx

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva (http://www.economy.gov.sk)

Operačný program: Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast

Miesto realizácie projektu: Hlavná 3, 038 52 Sučany

Názov a sídlo prijímateľa: robotec, s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vytvorenie centra priemyselného výskumu Inovatívnych robotických technológii. Skúmanie nových výrobných postupov a metód a ich implementácia do nových výrobkov v technológiách zvárania, 3D delenia a brúsenia.

Výška žiadaného/poskytnutého príspevku: 449 078,18€